Open Cinema Finland

TÄTÄ ON OPEN CINEMA

Open Cinema on kansainvälinen elokuvaklubien verkosto, jonka ohjelmisto on suunnattu erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Joka viikko osallistujat katsovat parhaita klassikoita ja nykyelokuvia, lyhytelokuvia ja dokumentteja, sekä myöhemmin työskentelevät elokuva-alan ammattilaisten kanssa tehden omia elokuviaan.

Open Cinema tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistujille vaikuttaa elokuvaklubin ohjelmistoon, tavata heitä inspiroivia elokuva-alan ammattilaisia ja tehdä elokuvia perustuen heidän omiin ideoihinsa ja kokemuksiinsa. Open Cineman filosofian mukaan ihmiset tarvitsevat kulttuurin tuomia etuja samassa määrin kuin ravintoa. Tuomme elokuvan moninaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille ja tuomme heidät ja heidän tavoitteensa näkyviin kulttuurielämän keskiöön.

KENELLE OPEN CINEMA ON?

Open Cinema on avoin kaikille yhteistyökumppaneidemme asiakkaille ja jäsenille. Kävijöitä on kaikista ikäluokista lapsista ikääntyneisiin. Elokuvaklubeja järjestetään yhteisöissä, jotka tukevat muun muassa nuoria, vähävaraisia, maahanmuuttajia, mielenterveyskuntoutujia, päihderiippuvaisia, kehitysvammaisia, asunnottomia, vankeja ja vankilasta vapautuneita. Open Cinema palvelee myös työyhteisöjä ja yritysten asiakkaita.

MITEN OPEN CINEMA TOIMII?

Open Cineman toimintaan osallistuminen on kohderyhmälle maksutonta. Elokuvaklubin näytöskaudet jakaantuvat neljään 12 viikon mittaiseen kauteen tai 48 viikoittaiseen tapahtumaan vuosittain. Näytöskausien teemat rakentuvat joko genren tai aihepiirin mukaan, jotka valitaan yhdessä osallistujien kanssa. Ohjelmisto luodaan yhdessä Open Cineman ohjelmistotiimin kanssa, niin että siihen sisällytetään uusia elokuvia maailmalta, indie-elokuvia, klassikoita ja nykyelokuvia, lyhytelokuvia ja dokumentteja, joita osallistujat eivät muuten välttämättä pääsisi kokemaan. Tapahtumat toivottavat tervetulleeksi paikallisia ja suosittuja elokuvantekijöitä esittelemään töitään, ja puhumaan yleisölle elokuvistaan ja niiden tekoprosessista sekä johtamaan keskustelua esille nousevista aiheista. 

MIHIN OPEN CINEMAA TARVITAAN?

Luovan ilmapiirin ja itseilmaisun välineiden on todistettu kehittävän itsevarmuutta ja merkityksellisyyden tunnetta sekä parantavan kokonaisvaltaisesti elämänlaatua syrjäytyneillä ihmisillä. Open Cinema tarjoaa kävijöille mahdollisuuden tuntea olonsa kotoisaksi osana positiivista ja luovaa yhteisöä sekä mielenkiintoisia ja tärkeitä työkaluja median ja kulttuurin hyödyntämiseen. Tätä toimintaa kehitetään kävijöiden omilla ehdoilla.

Kulttuurin hyödyntäminen sosiaali- ja terveyssektoreilla on kasvussa. Open Cinema on edelläkävijä tuomalla esille erilaisissa asemissa olevien ihmisten monisyiset ongelmat kulttuurin keinoin sekä hakemalla niihin ratkaisuja.

Iso-Britannian Pelastusarmeijan tekemän tutkimuksen mukaan 51% Pelastusarmeijan asiakkaista vietti suurimman osan ajastaan yksin ilman tukiverkostoja ja terveitä ihmissuhteita. Toimintamalliamme tukee Broadwayn ja WestminsterPrimary Care rahaston vuonna 2005 toteuttama tutkimus. Se esitti, että sosiaalisiin ja kulttuurillisiin aktiviteetteihin osallistuminen tarjosi merkittävää hyötyä mielenterveydelle. Näitä ovat muun muassa syrjäytymisen vähentyminen, ahdistuksen ja masennuksen lieventyminen sekä jännittyneisyyden väheneminen ja terveyttävä edistävän unirytmin palautuminen.

Asunnottomat ja puutteessa elävät tarvitsevat kiireellisesti kulttuurin tuomia etuja ruoka-avun ja muun tuen lisäksi. Viihde ja kulttuuri ovat toisenlaista ravintoa, jonka on tutkimuksissa todistettu edistävän mielenterveyttä ja hyvinvointia syrjäytyneiden keskuudessa.

Open Cinema tarjoaa viikoittain houkuttelevan ja turvallisen vaihtoehdon kaduilla hengailuun ja vähentää riskiä päihderiippuvuuten ja rikollisuuteen. Palvelun säännöllisyys itsessään on tärkeä tasapainon lähde niille, joiden arjesta usein puuttuu rutiini. Vuodesta 2005 lähtien Iso-Britannian Open Cineman elokuvaklubeilla on ollut yli 10 000 kävijää.

STRATEGIA JA SITOUMUKSET

Kehitämme ja parannamme jatkuvasti palveluitamme ja etsimme uusia tapoja työskennellä organisaatioiden kanssa, jotta ne voivat tarjota mahdollisuuksia heikossa asemassa olevien ihmisille.

Olemme sitoutuneet:

  • torjumaan syrjäytymistä ja parantamaan yksilön ja yhteisön mahdollisuuksia osallistua
  • luomaan kestäviä toimintatapoja ja jatkuvasti parantamaan palvelua
  • tekemään vastuullisia hankintoja ympäristön ja ihmisten kannalta
  • työskentelemään avoimesti ja luovasti yhteystyössä instituutioiden kanssa. 
ASSEMBLE